Pyhäjoen ampumaradan säännötAmpumaradan pitäjä ja ampumaluvan haltija:
Pyhäjoen Metsästysseura RY
Radan osoite: Ampumaradantie, 86100 Pyhäjoki
Karttakoordinaatit: 64.476700,24.285917

Ampumarata on käytettävissä harjoituksiin valoisana aikana
klo 08.00-21.00.

Viikonloppuisin on usein hautauksia.
Hautaukset ovat yleensä klo 11.00-14.30.
Hautajaiset voi varmistaa
seurakuntamestarilta: +358505543055


MUINA AIKOINA KÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii seuran ampumajaosto, jonka jäsenille on pyydettäessä annettava selvitys oikeudesta käyttää rataa.
Jaakko Koskela:  +358505543034
Tuomas Kangas:  +358414318138
Harri Mämmelä:  +358405541655
Sakari Vatjus:        +358405027774

Varsinaisten harjoitusten / kilpailujen ulkopuolella ampumaradalla ammuntaa saavat
harrastaa yhdistyksen jäsenet sekä yksityiset henkilöt ja yhdistykset,
joille Pyhäjoen Metsästysseura ry on antanut luvan.

Liikkuvaa hirvirataa on mahdollista vuokrata:                                                      www.pyhajoenmetsastusseura.fi 
Raino Peltoniemi:+358400383858


VAROTOIMENPITEET

1. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

2. Radalla saa ampua vain sellaisella aseella, jolle rata on tarkoitettu.

3. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikkuessa
ase on aina pidettävä lataamattomana.

4. Ampumapaikalla aseen on aina osoitettava ampumasuuntaan.
Asetta ei saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

5. Kiekko-  ja kivääriradalla ei saa ampua samaan aikaan. Ensin tullut saa ampua harjoituksensa loppuun. Poikkeuksena ovat sovitut listaharjoitukset / kilpailut, jolloin ratojen pitää olla käytössä sen varanneille.Varatut ratavuorot voi tarkistaa ilmoitustauluilta tai seuran nettisivuilta.

6. Radalla järjestettäville ampumakilpailulle -ja harjoituksille on nimettävä
johtaja / valvojat.

7. Ampumakilpailujen -ja harjoitusten ajaksi tulee laittaa punainen lippu näkyviin.

8. Maalitaulujen sijoittaminen sekä ampuminen muualle kuin päätyvallin suuntaan on ehdottomasti kielletty.

9. Ammunta päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

10. Radalla liikkuvien on noudatettava tarkasti annettuja ohjeita ja    kieltoja.Jokainen radalla liikkuja ja radan käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa omasta sekä muiden turvallisuudesta.


YLEINEN SIISTEYS JA RADAN HUOLENPITO

11. Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen -ja harjoitusten aikana kertyneet jätteet on vietävä roska-astiaan. Huolehdi, että rata jää jäljiltäsi moitteettomaan kuntoon.

12. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava ampumajaostolle tai metsästysseuran verkkosivuille.

13. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

14. Kaikki radalla tapahtuva ilkivalta tai tahallinen vahingonteko ilmoitetaan aina viranomaisille.

15. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ammunnan johtajan / valvojan toimesta poistaarata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

16. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan henkilön on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä sekä siellä oleskelusta on annettu. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, ettei vaaranna yleistä turvallisuutta eikä aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville.