Vierasluvat

Vierailulupien hinnat ja myyntipaikat

Kausikortti on 45 euroa sisältäen vesilinnun ja kyyhkyn pyynnin,
vuorokausilupa (24h) 15 euroa kyyhkyn,
sorsan ja jäniksen sekä metsäkanalinnun pyyntiin isännän kiintiöstä.
Vuorokausilupaan merkitään myös kellonaika.
Mökkiläisillä on oikeus lunastaa lupa pienriistan pyyntiin.
Lupia voi lunastaa Yrjänän Raudasta sekä johtokunnan jäseniltä:
Raino Peltoniemi 0400-3830858 
Jani Röning 045-6526 667
Kausikortin sekä päiväluvan kyyhkyn,
sorsan ja jäniksen pyyntiin voi myös maksaa tilille

FI76 538117 20024542.
Päivälupaan merkittävä luvan voimassaoloaika kellonaikoina.
Kausikorttiin merkintä ”Pyhäjoen metsästysseuran kausilupa 2023”.
Metsäkanalinnun pyyntiin päivälupaa ei tilisiirtona voi tehdä.